• logo
 • osnovna stranica

 • Apelacioni sud
  Brčko Distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2021.godini

  16.07.2021.

  Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2021. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 348 predmeta od čega je završeno 314 predmeta ili 90 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 305 predmeta ili 97 %, dok je u predvidivom roku završeno 308 predmeta ili 98 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 6 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 1,9 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 50 dana. Broj neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda iznosi 34 predmeta.

  U strukturi nezavršenih predmeta u 33 predmeta ili 97 % nije prekoračen predvidivi rok, dok je u 3 predmeta prekoračen optimalni rok, a u jednom predmetu prekoračen je predvidivi rok.

  Prosječno trajanje neriješenih predmeta iznosi 66 dana.

  Analiza navedenih podataka, struktura riješenih i neriješenih predmeta sa aspekta poštovanja optimalnih i predvidivih rokova pokazuje da je sud zadržao visok stepen efikasnosti, te visok indeks ažurnosti od 100 %, s obzirom da je riješen polugodišnji priliv predmeta na svim referatima (ukupno 411 predmeta).

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2021.godini

  16.07.2021.

  Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2021. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 348 predmeta od čega je završeno 314 predmeta ili 90 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 305 predmeta ili 97 %, dok je u predvidivom roku završeno 308 predmeta ili 98 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 6 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 1,9 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 50 dana. Broj neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda iznosi 34 predmeta.

  U strukturi nezavršenih predmeta u 33 predmeta ili 97 % nije prekoračen predvidivi rok, dok je u 3 predmeta prekoračen optimalni rok, a u jednom predmetu prekoračen je predvidivi rok.

  Prosječno trajanje neriješenih predmeta iznosi 66 dana.

  Analiza navedenih podataka, struktura riješenih i neriješenih predmeta sa aspekta poštovanja optimalnih i predvidivih rokova pokazuje da je sud zadržao visok stepen efikasnosti, te visok indeks ažurnosti od 100 %, s obzirom da je riješen polugodišnji priliv predmeta na svim referatima (ukupno 411 predmeta).