• logo
 • osnovna stranica
 • Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  28.09.2010.
  Apelacioni sud Brčko distrikta BiH  mjesno je nadležan za teritoriju opštine Brčko.

  Apelacioni sud je nadležan da odlučuje o:
  • redovnim pravnim lijekovima izjavljenim na odluke Osnovnog suda i
  • vanrednim pravnim lijekovima izjavljenim na pravosnažne sudske odluke
  • da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa Statutom,
  • da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa zakonom Distrikta,
  • o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i drugih institucija Distrikta ili između institucija Distrikta.
  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Statutom Brčko distrikta BiH, Zakonom o sudovima Brčko distrikta BiH(„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 19/07), Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju (‘’Službeni glasnik BiH’’, broj 57/08).
  612 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1