• logo
 • osnovna stranica
 • Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  28.09.2010.
  Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda Brčko distrikt BiH vrši se svaki radni dan od 07:30 do 16,00 časova,neposredno na prijemnom šalteru u zgradi administracije ovog suda.

  Žalba se može dostaviti Sudu posredno i putem pošte,preporučenom ili običnom pošiljkom.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci sudske odluke.

  Žalba se predaje  na prijemnom šalteru u zgradi administracije suda,u dovoljnom broju primjeraka. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od  8  dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu. Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH koji je nadležan za rješavanje po žalbi .
  343 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1