• logo
 • osnovna stranica
 • Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

  Zahtjev za pristup informacijama predaje se u pismenoj formi a podnosi se Pravosudnoj komisiji Brčko distrikt BiH, na jednom od službenih jezika i pisama u upotrebi u  BiH.

  Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

  Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG.

  Zahtjev se predaje Pravosudnoj komisiji Brčko distrikt BiH.

  Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

  Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.

  više ...

  396 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1