Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2020.godini

11.01.2021.

Podaci iz godišnjeg Izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 539 predmeta, od čega je završeno 507 predmeta ili 94 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom odnosno predvidivom roku je završeno 477 odnosno 483 predmeta ili 95 %. U ovom izvještajnom periodu 24 predmeta je završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 5 % od ukupnog broja završenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta iznosi 59 dana, ali treba naglasiti da je vrijeme rješavanja predmeta na osnovnim referatima u pravilu kraće i od utvrđenih optimalnih rokova.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh