Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2020.godini

10.07.2020.

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 243 predmeta od čega je završeno 205 predmeta ili 84 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 190 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 191 predmeta ili 93 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 14 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 7 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 69 dana. Broj neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda iznosi 38 predmeta. U strukturi nezavršenih predmeta u 25 predmeta ili 66 % nije prekoračen predvidivi rok, u 15 predmeta ili 39 % prekoračen je optimalni rok, dok je u 13 predmeta ili 34 % prekoračen predvidivi rok. Prosječno trajanje neriješenih predmeta iznosi 305 dana.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh