Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Извјештај о поштивању оптималних и предвидивих рокова 6мј. у 2020.години

10.07.2020.

Подаци из полугодишњег извјештаја о поштивању оптималних и предвидивих рокова за 2020. годину показују да је у раду било укупно 243 предмета од чега је завршено 205 предмета или 84 %. Од укупног броја ријешених предмета, у оптималном року је завршено 190 предмета, док је у предвидивом року завршено 191 предмета или 93 %. На крају полугодишњег периода у 14 предмета прекорачен је предвидиви рок што представља 7 % од укупног броја ријешених предмета. Просјечно трајање ријешених предмета је 69 дана. Број неријешених предмета на крају извјештајног периода износи 38 предмета. У структури незавршених предмета у 25 предмета или 66 % није прекорачен предвидиви рок, у 15 предмета или 39 % прекорачен је оптимални рок, док је у 13 предмета или 34 % прекорачен предвидиви рок. Просјечно трајање неријешених предмета износи 305 дана.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh