Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

Dojava o postavljenoj minsko - eksplozivnoj naparavi u zgradi Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu

12.03.2020.

Dana 12.03.2020. godine u 8,56 sati operativni dežurni službenik sudske policije u Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo je od strane službenika MUP-a Kantona Sarajevo obaviješten da je NN lice telefonskim putem na broj 122 dežurnom policijskom službeniku Operativnog centara MUP-a Kantona Sarajevo dojavilo da je u zgradi Kantonalnog, odnosno Općinskog suda u Sarajevu postavljena minsko - eksplozivna naprava.

Službenici Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo su po prijemu informacije poduzeli predviđene mjere propisane Planom postupanja u slučaju vanrednih situacija, te pristupili evakuaciji uposlenika i stranaka iz zgrade suda i na propisan način obezbjedili mjesto događaja do dolaska tima za kontra - diverzionu zaštitu MUP-a Kantona Sarajevo, koji je odmah pristupio dokumentovanju događaja i poduzimanja daljnjih mjera iz svoje nadležnosti.

Nakon izvršenog kontra - diverzionog pregleda zgrade Kantonalnog, odnosno Općinskog suda u Sarajevu od strane službenika MUP-a Kantona Sarajevo utvrđeno je da se radilo o lažnoj dojavi, te su sudovi u 14,15 sati nastavili sa redovnim radom.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

sudovi.jpg