Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Direktor ICITAP Programa u BiH posjetio Sudsku policiju Federacije BiH

24.02.2020.

Danas je Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine posjetio direktor ICITAP programa u BiH (Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država) g. William Kuehl, kojom prilikom se sastao sa g. Dženadom Grošom, glavnim zapovjednikom Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, a sastanku je prisustvovao i g. Mahir Smailbegović, šef Kabineta glavnog zapovjednika.

Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH je direktora ICITAP Programa za BiH upoznao sa nadležnostima i organizacijom Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, te iskazao spremnost učešća Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u budućim projektima koje provodi ICITAP Program za BiH. Isti je u svom izlaganju ukazao da bi svaki vid pomoći u smislu obuke i opremanja Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine doprinijeo jačanju kapaciteta i efikasnijem radu službenika sudske policije, što bi se obzirom na nadležnosti sudske policije reflektovalo na rad sudova i tužiteljstava u Federaciji Bosne i Hercegovine i time stvorili dodatni preduvjeti za efikasnije procesuiranje najtežih oblika kriminaliteta kao i nivo sigurnosnog ambijenta u radu sudija i tužitelja podigao na viši stepen.

Direktor ICITAP programa za BiH je prezentirao planove rada i projekte koji bi se trebali implementirati u narednom periodu i u kojim bi se sa ciljem koordiniranog djelovanja Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa drugim policijskim agencijama i povečanja efikasnosti i sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija mogla uključiti i Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom navedenog sastanka su određeni daljnji pravci djelovanja, te je zajednički zaključeno da je obzirom na svoje nadležnosti, kapacitete i obim poslova, Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine policijska agencija koja u okvirima svojih nadležnosti i kroz efikasnu saradnju sa drugim policijskim agencijama i pravosudnim institucijama može dati značajan doprinos u ostvarenju strateških ciljeva u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Na kraju sastanka, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hrcegovine se zahvalio na realiziranoj i ostvarenoj saradnji sa ICITAP Programom u BiH i izrazio uvjerenje da će saradnja biti nastavljena.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

DSC_0159.JPG

DSC_0158.JPG

DSC_0162.JPG

Ostale fotografije