Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2019.godini

15.01.2020.

Podaci iz godišnjeg Izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2019. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 807 predmeta, od čega je završeno 766 predmeta ili 95 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 694 predmeta ili 91 %, dok je u predvidivom roku završeno  766 predmeta ili 95 %. U ovom izvještajnom periodu 36 predmeta je završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 5 % od ukupnog broja završenih predmeta. Navedeni podaci pokazuju da je neznatno smanjen broj predmeta u kojima je prekoračen predvidivi rok u odnosu na prethodnu godinu. Prosječno trajanje riješenih predmeta iznosi 87 dana, ali treba naglasiti da je vrijeme rješavanja predmeta na osnovnim referatima u pravilu kraće i od utvrđenih optimalnih rokova. Tako na primjer: optimalni rok na drugostepenom parničnom referatu iznosi 207 dana, a predmeti su rješavani prosječno u roku od 120 dana; optimalni rok za  drugostepeni postupak u privrednim sporovima iznosi 187 dana, a predmeti su rješavani prosječno za 117 dana; optimalni rok za drugostepene krivične predmete iznosi 158 dana, a predmeti su rješavani prosječno za 72 dana; optimalni rok u drugostepenim prekršajnim predmetima iznosi 70 dana, a predmeti su rješavani u prosjeku za 30 dana; optimalni rok za revizione predmete je 151 dan, a revizije su rješavane prosječno u roku od 151 dan.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh