Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Utvrđena nestatutarnost odredbe člana 3. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

20.12.2019.

U postupku ocjene uskađenosti pravnih akata, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH je presudom broj 97 0 U 002265 19 Ous od 18.12.2019. godine, utvrdio da odredba člana 3. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 48/18), nije donesena u skladu sa članom 37. stav 1. Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 2/10), zbog čega navedena odredba prestaje da važi danom objavljivanja presude u “Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine”.

Tekst presude Aplacionog suda Brčko distrikta BiH možete preuzeti OVDJE.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh