Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Uspješno okončana multi-institucionalna obuka usmjerena na suzbijanje korupcije

10.12.2019.

(Sarajevo, 10. decembar 2019. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ u saradnji sa Centrom za obuku Obavještajno - sigurnosne agencije BiH i drugim učesnicima edukacijsko koordinacijskog foruma za saradnju u oblasti edukacije, organizovalo je zajedničku međuagencijsku obuku: „Kriminalističko - obavještajni rad u podršci tužilaštvu na suzbijanju korupcije“

Zbog važnosti problema sa kojim se Bosna i Hercegovina susreće u borbi sa korupcijom, primarni fokus obuke bio je na segmentu kriminalističko-obavještajnog rada u suzbijanju korupcije. Ova inicijativa je također rezultat namjere da se unaprijedi zajednički rad i saradnja tužilaštava u BiH i agencija za sprovođenje zakona.

Takav pristup doveo je do uspješnog realizovanja višemodularne edukacije u čijoj realizaciji je učestvovalo 13 institucija. Kroz obuku je prošlo 17 polaznika i to predstavnika četiri tužilaštva, Državne agencije za istrage i zaštitu, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova FBiH (FMUP), Ministarstva unutrašnjih poslova RS (MUP RS), Obavještajno-sigurnosne agencija BiH (OSA BiH), Uprave za indirektno oporezivanje (UINO BiH), Oružanih snaga BiH (OS BiH) te dva kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. 
Centralni dio obuke je bila višednevna situaciona vježba koja se istovremeno održavala na tri lokacije u BiH.
U realizaciju ove edukacije, pored VSTV-a BiH, svoje materijalno-tehničke resurse ustupili i OSA BiH, FMUP, MUP RS, OS BiH.

Nakon uspješno organizovane obuke, VSTV BiH je u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, organizovao svečanu ceremoniju dodjele certifikata polaznicima obuke. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_6772.jpg

IMG_6776.jpg

IMG_6813.jpg

Ostale fotografije