Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Stalna komisija za efikasnost tužilaštava i gl. tužioci rade na implementaciji Peer Review preporuka EU iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca

29.10.2019.

(Sarajevo, 29.10.2019.) U Sarajevu je 28.10.2019. godine održan sastanak Stalne komisije za efikasnost tužilaštava sa glavnim tužiocima ili njihovim zamjenicima iz svih tužilaštava u BiH. Glavna tema sastanka bila je implementacija Peer Review preporuka Evropske unije iz oblasti korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca. 

Na sastanku je kroz konstruktivnu diskusiju učesnika utvrđen sadržaj tri dokumenta, od kojih svaki predstavlja implementaciju aktivnosti iz Akcionog plana VSTV-a BiH za realizaciju Peer Review preporuka Evropske unije. Usvojeni su sadržaji (1) Nacrta smjernica za glavne tužioce za donošenje obavezujućeg uputstva o kriterijima za zaključivanje sporazuma o priznanju krivice u predmetima korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou, zatim (2) Nacrta smjernica za glavne tužioce za uspostavljanje kriterija za raspoređivanje tužilaca po odjelima i (3) Nacrta smjernica za glavne tužioce za donošenje Pravilnika o odnosima između glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca. Nakon usaglašavanja sadržaja sa glavnim tužiocima, ovi dokumenti biće predstavljeni članovima VSTV-a BiH, što će omogućiti njihovu dalju implementaciju u tužilaštvima. 

Na ovom sastanku također se razgovaralo i o analizi potrebnog broja nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvima u BiH kao i o aktivnostima u vezi sa procesom analitičkog ocjenjivanja tužilaca za 2019. godinu u skladu sa novim kriterijima za ocjenjivanje rada. 

Održavanje sastanka podržao je Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ koji implementira VSTV BiH uz finansijsku podršku vlada Švicarske i Norveške. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

3.IMG_20191028_121806.jpg

1.IMG_20191028_121627.jpg

2.IMG_20191028_121558.jpg