Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Realiziran Program prevencije kriminala za djecu osnovnih škola “Lopov uvijek bude otkriven“

29.07.2019.

PREVENCIJA KRIMINALA POČINJE SARADNJOM SA NAJMLAĐIMA

(Sarajevo, 23. juli 2019) Program prevencije kriminala za djecu osnovnih škola “Lopov uvijek bude otkriven“, realizuje se  u protekle dvije godine u okviru projekta ”Podrška pravosuđu u BiH - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ uz zajedničko finansiranje Vlada Norveške i Švicarske. Program je u saradnji sa Federalnom upravom policije, MUP-om Kantona Sarajevo i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obuhvatio prezentaciju rada policije i pokaznu vježbu rada službenog policijskog psa. Nakon prezentacija u 71 osnovnoj školi u Kantonu Sarajevo na kojima je prisustvovalo 7461 učenik 6. razreda osnovnih škola i 300 nastavnika i pedagoga, Program je postao je sastavni dio nastavnog plana i programa za 6. razrede osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Predstavnik Jedinice policije za rad u zajednici MUP-a KS, Nebojša Marić, istakao je da je Program postigao odlične rezultate i da su i policajci i nastavnici i učenici izrazili veliko zadovoljstvo realiziranim prezentacijama. ”Rezultati ovog programa daju nam motiv i obavezu da nastavimo raditi njegovom unaprjeđenju i širenju, a zajedno sa VSTV-om i vladama Švicarske i Norveške uskoro planiramo proširiti Program i na edukaciju o cyber kriminalu za djecu i roditelje”, kazao je Marić te dodao da je Policiji kao organu koji je servis građanima i građankama, iznimno bitno međusobno razumijevanje.

Ova edukacija bila je idealna prilika za djecu da se upoznaju sa policijskih službenicima i njihovim radnim zadacima. Na ovaj način izgradili su pozitivan stav prema policajcima i shvatili da su oni njihovi prijatelji“, navela je jedna od prisutnih profesorica te dodala da je edukacija adekvatna i za ostale razrede predmetne nastave. 

U periodu od 2014. do danas u okviru projekta ”Podrška pravosuđu u BiH - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ realizirane su brojne aktivnosti s ciljem ostvarivanja boljih rezultata rada tužilaštava te unaprjeđenja kredibiliteta tužilačkog sistema u BiH koji je odgovoran građanima. 

Izrađena je brošura za građane koja pojašnjava kako prijaviti krivično djelo i brošura za žrtve i svjedoke o njihovim pravima obavezama u krivičnom postupku. Pripremljeno je 5 kratkih digitalnih priča na online platformama o pravima djece u krivičnom dok je također emitovan i kratki film koji građanima pojašnjava rad tužilaštava pod nazivom Tužilaštva za građane. Također, sprovedene su i aktivnosti približavanja rada tužilaštava lokalnim zajednicama i jačanja interakcije lokalne zajednice i tužilaštava kao što su uspostavljanje foruma za saradnju u zajednici, posjete studenata tužilaštvima te aktivnosti “Tužilac na dan“ i “Glasnogovornik u tužilaštvu na dan“.

- k r a j -

Kontakt:
Bejtovic Communications, Emir Muhamedagić, +387 62 118 479, muhamedagic@bejtovic.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_2779.JPG

IMG_2782.JPG

IMG_2776.JPG