Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2019.godini

05.07.2019.

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2019. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 598 predmeta  od čega je završeno 375 predmeta ili 64 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 359, dok je u  predvidivom roku završeno 369 predmeta ili 98 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 6 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 1,6 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 73 dana.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh