Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održan sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija na strateškom nivou

14.03.2019.

SARAJEVO, 14.03.2019. godine- Federalno tužilaštvo FBiH bilo je domaćin četrnaestog po redu sastanka rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija na strateškom nivou, koji je održan danas u Sarajevu u prostorijama Federalnog tužilaštva FBiH. 

Na sastanku je razgovarano o preporukama Evropske komisije iz oblasti organiziranog kriminala i korupcije (Peer Review preporuke) i implementaciji državne Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. Učesnici su se posebno osvrnuli na neefikasne aspekte saradnje i koordinacije između institucija, što rezultira nedovoljno kvalitetnim dokazivanjem korupcije pred sudovima u Bosni i Hercegovini. 

V.d. glavnog federalnog tužioca Tihomir Jurko, izvijestio je učesnike sastanka o procesuiranju krivičnih djela počinjenih od strane migranata na području Federacije u 2018. godini, dok je glavni republički tužilac Mahmut Švraka, govorio o ulozi oštećenog u krivičnom postupku. 

Na sastanku je inicirana izrada plana Strateškog foruma za 2019. godinu. 

Sastanku su prisustvovali zamjenik direktora SIPA-e Đuro Knežević, šef policije Brčko distrikta BiH Goran Pisić, direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum, zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman, glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić, glavni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske Mahmut Švraka, v.d. glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH Tihomir Jurko, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH Zekerija Mujkanović i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Amila Rahić i Enes Šehić.

Rad strateškog foruma podržava Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u okviru projekta „Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”, a kompletan projekt podržale su vlade Švicarske i Norveške.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

strateski3.jpg

Strateski2.jpg

Strateski1.jpg

Ostale fotografije