Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2018.godini

17.01.2019.

Podaci iz godišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2018. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 1196 predmeta, od čega je završeno 1072 predmeta ili 90 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 992 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 1035 predmeta ili 97 % od ukupnog broja riješenih predmeta u 2018. godini. U ovom izvještajnom periodu 37 predmeta je završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 3 % od ukupnog broja završenih predmeta. Navedeni podaci pokazuju da je smanjen broj predmeta u kojima je prekoračen predvidivi rok za 26 predmeta u odnosu na prethodnu godinu, dok je prosječno trajanje riješenih predmeta sa 105 dana u 2017.godini skraćeno na 75 dana u 2018. godini, odnosno za 30 dana brže rješavanje završenih predmeta.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh