Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Publikacije

Strateško planiranje i upravljanje
Priručnik za postupanje rodnozasnovanog i seksualnog nasilja
Posebne istražne radnje
Imunitet svjedoka
Istraživanje i istraživačke sposobnosti
Krivični postupak protiv pravnih lica
Cyber kriminal, pranje novca i finansijske istrage
Otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela korupcije
Pojavni oblici privrednog kriminala i način njihovog dokazivanja
Prirucnik o pretresanju kompjuterskih sistema
Ravnopravnost spolova, osnovni pojmovi
Prava i dužnosti tužioca - SRP , Prava i dužnosti tužioca - HRV, Prava i duznosti tuzioca - BOS
Prijavljivanje krivičnog djela BOS, Prijavljivanje krivičnog djela HRV, Prijavljivanje krivičnog djela SRP
Tužilački sistem u BiH - HRV, Tužilački sistem u BiH - BOS, Tužilački sistem u BiH - SRP
Pravo na pristup informacijama BOS, Pravo na pristup informacijama HRV, Pravo na pristup informacijama SRP
Praktična brošura za ovlašćena službena lica i tužioce po listi koruptivnih krivičnih djela
Praktična brošura za ovlašćena službena lica i tužioce Srpski
Praktična brošura za ovlaštene službene osobe i tužioce Bosanski
Praktična brošura za ovlaštene službene osobe i tužitelje Hrvatski
Pribavljanje zakonitih dokaza u krivičnom postupku naslovna strana
Priručnik za zakonito pribavljanje dokaza u krivičnom postupku
Tužilaštvo za građane
Šta je dobro znati ako sam svjedok / oštećeni?
Priručnik za izradu pojedinih elemenata optužnica za koruptivna krivična djela
Unapređenje vještina pisanja žalbi


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh