Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2018.godini

06.07.2018.

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2018. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 717 predmeta  od čega je završeno 515 predmeta ili 72 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 481, dok je u  predvidivom roku završeno 504 predmeta ili 98 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 11 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 2 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 74 dana.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh