Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Saopštenje za javnost i rješenje Apelacionog suda koja se odnose na Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta

08.02.2018.

U postupku ocjene uskađenosti pravnih akata, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH rješenjem broj  97 0 U 002040 17 Ous od 22.01.2018. godine nije prihvatio inicijativu za ocjenu usklađenosti člana 1. i člana 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH, te člana 1. i člana 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj 35/17), sa članovima 20., 47. i 48. Statuta Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 2/10), te je odbacio zahtjev za obustavu izvršenja radnji koje su preduzete na osnovu navedenih Zakona.

Rješenje broj 97 0 U 002040 17 Ous od 22.01.2018. godine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh