Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2017.godini

19.01.2018.

Podaci iz godišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2017. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupono 1334 predmeta, od čega je završeno 1151 predmet ili 86 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 1014 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 1088 predmeta, što predstavlja 95 % ukupno riješenih predmeta u 2017. godini. Na kraju izvještajnog perioda 63 predmeta je završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 5 % od ukupnog broja završenih predmeta. Dakle, povećan je broj predmeta u kojima je prekoračen predvidivi rok za 29 predmeta, dok je prosječno trajanje riješenih predmeta 105 dana.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh