Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Saopštenje za javnost i presuda Apelacionog suda koja se odnosi na naplatu doplatne karte i blokiranje parkiranih vozila

12.10.2017.

Odlukom Apelacionog suda Brčko distrikta BiH broj 97 0 U 002004 17 Ous od 29.09.2017. godine, utvrđena je nestatutarnost i nezakonitost pojedinih odredbi Odluke JP „Putevi Brčko“ o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko distriktu BiH i Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH.
U postupku ocjene uskađenosti pravnih akata, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH je utvrdio neusklađenost odredbi člana 31. i 32. Odluke o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko distriktu BiH („Doplatna karta“) i dio Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH kojim je propisana cijena doplatne karte, sa članom 13. stav 7. Statuta Brčko distrikta BiH, članom 9. i članom 162. Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, te članom 270. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima, kao i neusklađenost odredbi člana 33. navedene Odluke („Blokiranje i deblokiranje, prinudno premještanje i čuvanje prinudno premještenih vozila“) i dio navedenog Cjenovnika usluga parkiranja kojim su propisane cijene blokiranja i deblokiranja vozila, te premještanja i čuvanja vozila na odlagalištu, sa članom 13. stav 5. Statuta Brčko distrikta BiH u vezi sa članom 162. Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, članom 287. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima i članom 21. stav 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH, pa navedene odredbe prestaju da važe danom objavljivanja presude u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh