Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Presuda Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava

18.09.2017.

Presudom Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava Sud je prvi put u odnosu na  Bosnu i Hercegovinu ispitivao žalbe aplikanata u pogledu prava na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije i utvrdio da je Apelacioni sud Brčko disrikta Bosne i Hercegovine uspostavio pravičnu ravnotežu između interesa aplikanata u pogledu slobode govora (član 10. Konvencije)  i interesa druge strane u pogledu zaštite njenog ugleda (član 8. Konvencije).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Presuda