Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2017.godini

12.07.2017.

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2017. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 879 predmeta  od čega je završeno 654 predmeta ili 74 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 575, dok je u  predvidivom roku završeno 618 predmeta ili 94 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 36 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 6 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 114 dana, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodni period, a što je posljedica završetka 15 tzv. neaktivnih predmeta koji nisu mogli ranije biti završeni zbog nemogućnosti formiranja vijeća u novom sudijskom sastavu.  Navedeni predmeti su riješeni u mjesecu maju 2017. godine i kao stari predmeti direktno su uticali na produženje trajanja riješenih predmeta u prvom polugodištu 2017.godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh