Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2016.godini

30.01.2017.

Podaci iz godišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2016. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupono 1883 predmeta, od čega je završeno 1597 predmeta ili 85 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 1410 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 1563 predmet, što predstavlja 98 % ukupno riješenih predmeta u 2016. godini. Na kraju izvještajnog perioda samo je 34 predmeta završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 2 % od ukupnog broja završenih predmeta. Dakle, smanjen je broj predmeta u kojima je prekoračen predvidivi rok za 51 predmet. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 87 dana. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh