Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Utvrđena neusklađenost odredbi

08.11.2016.

Utvrđena neusklađenost odredbi člana 76. Stav 1., 4. I 5. Zakona o Pravobranilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (plate i naknade) sa članom 68. stav 1. i 5. Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, pa navedene odredbe zakona prestaju da važe danom objavljivanja presude u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ 


Presuda Apelacionog suda Brčko distrika Bosne i Hercegovine  broj  97 0 U 001794 16 Ous od 16.09.2016.godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh