Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Osnovne informacije

Naziv projekta: „Podrška pravosuđu u BiH - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“

Trajanje:  Decembar 2014. – novembar 2018. godine

Budžet:  5.320.000 KM

Strateški nadzor:     Jadranka Lokmić-Misirača, potpredsjednica VSTV-a BiH

Alma Džaferović, članica VSTV-a BiH

Direktan nadzor:     Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH

Datum odobrenja:   Usvojen na sjednici VSTV-a BiH održanoj 24. i 25.09.2014. godine

Opis projekta:

Iako je reforma pravosuđa dala značajne rezultate, efikasnost tužilaštava u BiH još uvijek nije na odgovarajućem nivou. Projekat „Podrška pravosuđu u BiH-Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ (Projekat) je izraz nastojanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) da ostvari bolje rezultate rada i unaprijedi kredibilitet tužilačkog sistema u BiH koji je odgovoran građanima i potpuno usklađen sa standardima EU. Projekat se implementira uz podršku vlade Švicarske i Norveške. Nakon uspješno realizovane prve faze Projekta u periodu 2010-2014, Švicarska vlada je iskazala spremnost da podrži drugu fazu Projekta za period 2014-2018.g.  

Prva faza Projekta 2010-2014

Ostvareni rezultati:

Identifikovani nedostaci i dati prijedlozi za unaprijeđenje postojećeg pravnog okvira sa aspekta uticaja na efikasnost rada tuzilaca

500 tužilaca i ovlaštenih službenih lica je kroz veliki broj edukacija na različite teme unaprijedilo svoje znanja i vještine

Proces strateškog planiranja uveden u 90 % tužilaštava u BiH

Nabavkom opreme i manjim građevinskom radovima značajno unaprijeđeni uslovi rada tužilaštava

Kroz usvajanje i primjenu Uputstva o saradnji od strane svih tužilaštava i policijskih agencija u BiH i formiranje operativnih foruma poboljšana saradnja između OSL i tužilaca

Razvijeni mehanizmi za povećanje efikasnosti tužilaštava donošenjem: Orijentacionih mjerila za rad tužilaca, Predvidivih rokova za završetak tužilačkih predmeta, Kriterijia za ocjenjivanje tužilaca, te uspostavljanjem Stalne komisije za efikasnost tužilaštava.

Druga faza Projekta 2014-2018

U drugoj fazi Projekat će nastojati da utiče na:

Smanjenje broja neriješenih predmeta i povećanje rješavanja prioritetnih predmeta organizovanog kriminala i korupcije,

Unaprijeđenje pravnog okvira koji utiče na efikasnost tužilačkog rada

Pospješavanje saradnje između agencija za provođenje zakona i tužilaštava

Poboljšanje koordinacije tužilačkog sistema i jačanje upravljačkih kapaciteta glavnih tužilaca u BiH

Unaprijeđenje materijano-tehničkih uslova rada u BiH

Povećanje specijalističkih znanja i vještina tužilaca i Osl. iz odabranih oblasti

Povećanje transparentnosti i unaprijeđenje ukupne brige o korisnicima tužilaštava

Partneri Projekta:

Ključne ciljne grupe i direktni korisnici Projekta su svih 20 tužilaštava u državi, 12 ministarstava unutrašnjih posova, Ministarstvo sigurnosti BiH, Policija Brčko distrikta, entitetski centri za edukaciju sudija i tužilaca, ministarstva pravde na 3 nivoa i Pravosudna komisija Brčko distrikta, udruženja tužilaca u BiH, nevladine organizacije koje djeluju u sektoru pravosuđa i mediji.

Ciljevi Projekta:

Projekat ima cilj da ostvari tri rezultata: 

1) da poboljša učinkovitost i kvalitet rada tužilaštava u BiH;  

2) da poboljša koordinaciju i upravljanje unutar tužilačkog sistema i 

3) da osigura da tužilaštva odgovaraju na potrebe građana kao krajnjih korisnika.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh