Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Reimenovanje

 

Osnovni ciljevi postupka reimenovanja bili su poboljšanje kvalitete i profesionalizma u radu nosilaca pravosudnih funkcija i postizanje odgovarajućeg nacionalnog balansa, kojim bi se zadovoljile ustavne odredbe u pogledu zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih.

Proces imenovanja i reimenovanja u prelaznom periodu obuhvatio je oko 1.000 pozicija u 83 suda i tužilaštva, uključujući imenovanja u novoformiranim institucijama na nivou BiH. U augustu 2002. godine objavljen je javni konkurs za 107 mjesta u sedam sudova i tužilaštava, dok je u decembru iste godine oglašeno 920 pozicija u sudovima i tužilaštvima u BiH, i to 674 sudijskih i 246 tužilačkih pozicija. U konkursnoj proceduri su mogli učestvovati svi zainteresovani kandidati koji su zadovoljavali propisane uslove uključujući i one koji prije postupka reizbora nisu bili nosioci pravosudnih funkcija.

Do 31.3.2004. godine popunjeno je 878 pozicija. Nakon okončanja reimenovanja, približno 30% sudija i tužilaca koji su ranije bili na funkciji nije bilo ponovo imenovano, a oko 18% izabranih kandidata ranije nije obavljalo sudijsku odnosno tužilačku funkciju. Značajno je istaći da je samo 21% kandidata koji su obavljali funkciju predsjednika suda odnosno glavnog tužioca ponovo imenovano na tu poziciju.

Postupak reimenovanja također je bitno uticao na uspostavljanje adekvatnog nacionalnog balansa u pravosuđu u BiH.

Publikaciju „Desetljeće utemeljenja i rada VSTV-a BiH - Dostignuća pravosudne reforme“ možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh