Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Kako mogu doći do Predsjednika suda?

Stranke koje žele prijem kod predsjednika suda potrebno je da podnesu pismeni zahtjev sa navođenjem razloga za prijem kod predsjednika suda , sa eventualnom naznakom broja predmeta ili naznakom imena stranaka na koje se predmet odnosi.


Ukoliko stranka ne bude zadovoljna odgovorom na svoj pismeni zahtjev omogućit će se istoj prijem kod predsjednika suda u jednom od slobodnih termina za prijem stranaka kod predsjednika suda.

Stranke izvan sjedišta suda iz opravdanih razloga mogu se primiti i drugim radnim danom ukoliko se ocijeni da je njihov zahtjev opravdan i traži hitno postupanje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Na prijemnom šalteru u zgradi administracije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH  nalaze se službenici koji imaju pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci i sve evidencije u Sudu.

Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta, stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od tog službenika  a ako Vam je potreban uvid u spis onda će Vas uputiti da podnesete pismeni zahtjev za uvid, te će Vam se omogućiti uvid u Predmet po propisanim pravilima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh