Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Pozivi

Dostava sudskih poziva za Osnovni sud Brčko distrikt BiH i za Apelacioni sud Brčko dirtikta BiH, vrši se putem pošte, ličnom dostavom preko sudskih dostavljača i putem oglasne table suda.

Usluge oko dostave pismena,strankama u postupku pred sudovima Brčko distrikta BiH, pošte vrše na osnovu zaključenih ugovora sa sudom, te istim ugovorom garantuju za ispravnost i kvalitet urućenih pismena.

Dostava pismena i važeći zakonski propisi koji je regulišu su imperativne odredbe, regulisane članom  89 . i članom  90. ZPP Brčko distrikta BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh