Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Unutrašnja organizacija

Unutrašnja organizacija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH utvrdjuje se na način kojim se obezbjedjuje:

 • zakonito i stručno vršenje poslova i zadataka,
 • efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka
 • pravovremeno praćenje, proučavanje, evidentiranje i analiziranje društvenih pojava, sudske
 • prakse i problema sudskog rada,
 • blagovremeno ostvarivanje prava i pravnih interesa,
 • ostvarivanje odgovornosti za vršenje poslova i zadataka,
 • informisanje javnosti o radu,
 • puna zaposlenost radnika i maksimalno korištenje njihovih stručnih znanja i radnih sposobnosti.

Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

 1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
 2. Odjeljenje sudske uprave
 3. Odjeljenje za podršku svjedocima

Poslovi i zadaci iz djelokruga rada suda obavljaju se u okviru organizacionih jedinica, koje čine:

A)   Sudsko odjeljenje koje čine:

 1. Krivično-prekršajno odjeljenje,
 2. Građansko-privredno i upravno odjeljenje
 3. Statutarno odjeljenje
 4. Odjeljenje za sudsku praksu

B)   Odjeljenje sudske  uprave

C)   Odjeljenje za podršku svjedocima

Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH  a isti možete preuzeti OVDJE i u Poslovniku o radu sudskih odjeljenja  Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a isti možete preuzeti OVDJE.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom.

Povratak na vrh