Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

28.09.2010.

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH  mjesno je nadležan za teritoriju opštine Brčko.

Apelacioni sud je nadležan da odlučuje o:
  • redovnim pravnim lijekovima izjavljenim na odluke Osnovnog suda i
  • vanrednim pravnim lijekovima izjavljenim na pravosnažne sudske odluke
  • da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa Statutom,
  • da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa zakonom Distrikta,
  • o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i drugih institucija Distrikta ili između institucija Distrikta.
Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Statutom Brčko distrikta BiH, Zakonom o sudovima Brčko distrikta BiH(„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 19/07), Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju (‘’Službeni glasnik BiH’’, broj 57/08).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh