Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Razgledanje spisa

Stranke u postupku i njihovi punomoćnici mogu razgledati spise uz podnijetu molbu.
Stranka je dužna da podnese molbu za razgledanje spisa koja sadrži broj predmeta.
Referent za upravljanje predmetima nakon odobrenja molbe informiše stranku o vremenu kada se spisi mogu razgledati.
Razgledanje spisa vrši se u vremenu od 12:00 do 14:00 časova svakim radnim danom u prostorijama Apelacionog suda Brčko distrikta BiH.

Za fotokopiranje sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije.
Za fotokopiranje sudskih spisa plaća se iznos od 0,30 KM po stranici.

Pristup sudskim predmetina putem interneta i davanje jedinstvenog pristupnog koda :

Uputstvo za korištenje web servisa pristupa sudskim predmetima možete dobiti :

Ova usluga namjenjena je strankama u sudskom postupku,zakonskim zastupnicima punomoćnicima i advokatima.
Zatražite svoj jedinstveni pristupni kod od službenika u sudskoj pisarnici.
Napominjemo da je jedinstveni pristupni kod strogo povjerljiv.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh