Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

28.09.2010.

Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda Brčko distrikt BiH vrši se svaki radni dan od 07:30 do 16,00 časova,neposredno na prijemnom šalteru u zgradi administracije ovog suda.

Žalba se može dostaviti Sudu posredno i putem pošte,preporučenom ili običnom pošiljkom.

Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci sudske odluke.

Žalba se predaje  na prijemnom šalteru u zgradi administracije suda,u dovoljnom broju primjeraka. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od  8  dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu. Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH koji je nadležan za rješavanje po žalbi .


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh