Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Pravno shvatanje u vezi sa primjenom odredbe člana 948. Zakona o obligacionim odnosima u pogledu naknade nematerijalne štete (097-0-Su-19-000703)

06.11.2019.

Pravno shvatanje u vezi sa primjenom odredbe člana 948. Zakona o obligacionim odnosima u pogledu naknade nematerijalne štete možete preuzeti OVDJE.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Pravno shvatanje

 

Sadržaj uputa u ukidajućim odlukama Apelacionog suda

24.10.2019.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje-Nadležnost Osnovnog suda Brčko distrikta BiH za postupanje u izvršnim predmetima prinudne naplate novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka

19.06.2019.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za pravo umješača na troškove pravnog postupka

02.10.2018.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Presuda Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava

18.09.2017.

Presudom Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava Sud je prvi put u odnosu na  Bosnu i Hercegovinu ispitivao žalbe aplikanata u pogledu prava na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije i utvrdio da je Apelacioni sud Brčko disrikta Bosne i Hercegovine uspostavio pravičnu ravnotežu između interesa aplikanata u pogledu slobode govora (član 10. Konvencije)  i interesa druge strane u pogledu zaštite njenog ugleda (član 8. Konvencije).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za ostvarivanje prava na podsticaj u stočarskoj proizvodnji

27.09.2016.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh