Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Pravno shvatanje-Nadležnost Osnovnog suda Brčko distrikta BiH za postupanje u izvršnim predmetima prinudne naplate novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka

19.06.2019.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Pravno shvatanje

 

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za pravo umješača na troškove pravnog postupka

02.10.2018.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Presuda Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava

18.09.2017.

Presudom Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava Sud je prvi put u odnosu na  Bosnu i Hercegovinu ispitivao žalbe aplikanata u pogledu prava na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije i utvrdio da je Apelacioni sud Brčko disrikta Bosne i Hercegovine uspostavio pravičnu ravnotežu između interesa aplikanata u pogledu slobode govora (član 10. Konvencije)  i interesa druge strane u pogledu zaštite njenog ugleda (član 8. Konvencije).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za ostvarivanje prava na podsticaj u stočarskoj proizvodnji

27.09.2016.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje Apelacionog suda vezano za rokove iz odredbe člana 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Brčko distrikta BiH

17.05.2016.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje Apelacionog suda vezano za dokaznu snagu izvoda iz ovjerenih poslovnih knjiga

20.02.2015.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh