Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Sporno pravno pitanje

12.02.2021.

Pravna shvatanja možete preuzeti ovdje:

96 0 P 127856 20 Spp


96 0 P 121366 20 Spp


96 0 P 098450 20 Spp


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Djelimična otplata komunalnog duga

05.03.2020.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje u vezi sa primjenom odredbe člana 948. Zakona o obligacionim odnosima u pogledu naknade nematerijalne štete (097-0-Su-19-000703)

06.11.2019.

Pravno shvatanje u vezi sa primjenom odredbe člana 948. Zakona o obligacionim odnosima u pogledu naknade nematerijalne štete možete preuzeti OVDJE.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Sadržaj uputa u ukidajućim odlukama Apelacionog suda

24.10.2019.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje-Nadležnost Osnovnog suda Brčko distrikta BiH za postupanje u izvršnim predmetima prinudne naplate novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka

19.06.2019.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za pravo umješača na troškove pravnog postupka

02.10.2018.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh