Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Djelimična otplata komunalnog duga

05.03.2020.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Pravno shvatanje

 

Pravno shvatanje u vezi sa primjenom odredbe člana 948. Zakona o obligacionim odnosima u pogledu naknade nematerijalne štete (097-0-Su-19-000703)

06.11.2019.

Pravno shvatanje u vezi sa primjenom odredbe člana 948. Zakona o obligacionim odnosima u pogledu naknade nematerijalne štete možete preuzeti OVDJE.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Sadržaj uputa u ukidajućim odlukama Apelacionog suda

24.10.2019.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje-Nadležnost Osnovnog suda Brčko distrikta BiH za postupanje u izvršnim predmetima prinudne naplate novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka

19.06.2019.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom.

Povratak na vrh

 

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za pravo umješača na troškove pravnog postupka

02.10.2018.

Pravno shvatanje možete preuzeti ovdje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Presuda Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava

18.09.2017.

Presudom Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava Sud je prvi put u odnosu na  Bosnu i Hercegovinu ispitivao žalbe aplikanata u pogledu prava na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije i utvrdio da je Apelacioni sud Brčko disrikta Bosne i Hercegovine uspostavio pravičnu ravnotežu između interesa aplikanata u pogledu slobode govora (član 10. Konvencije)  i interesa druge strane u pogledu zaštite njenog ugleda (član 8. Konvencije).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh