Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

mail print fav manja slovaveca slova

Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda FBiH

10.11.2020.

Biltene sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine izdate od 2003. godine do danas možete preuzeti na našoj web stranici u PDF formatu u sekciji sudska praksa u Bosni i Hercegovini.

“Bilten sudske prakse” naziv je publikacije koju godišnje objavljuje Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, a koja sadržava preglede odluka od posebnog značaja iz oblasti krivičnog, građanskog i upravnog prava.
 
Za objavljene pravne stavove iz odluka Vrhovnog suda Federacije BiH interes ima prvenstveno profesionalna pravna javnost, uzevši u obzir činjenicu da odluke ovog suda kao najvišeg žalbenog suda u Federaciji Bosne i Hercegovine djeluju na praksu i postupanje sudova nižeg stepena.

Objava je izvršena uz saglasnost predsjednika Vrhovnog suda FBiH, na čemu mu zahvaljujemo.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh