Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

mail print fav manja slovaveca slova

Praksa međunarodnih sudova

10.09.2019.

Na slijedećim web stranicama možete se informisati o sudskoj praksi međunarodnih tribunala i sudskoj praksi zemalja Evropske Unije.

http://curia.europa.eu - Evropski sud u Luksemburgu

www.icc-cpi.int – Međunarodni Krivični Sud

http://www.icty.org/ - Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

https://www.irmct.org/bcs - Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove

www.icj-cij.org – Međunarodni Sud pravde

https://www.icc-cpi.int/ - Međunarodni krivični sud


Sve web stranice sadrže informacije na engleskom jeziku, s tim da praksi MKSJ-u na bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku možete pristupiti preko:

http://icr.icty.org/bcs/

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh