Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

mail print fav manja slovaveca slova

MODUL 1 - UPRAVNO PRAVO

04.03.2008.

Predmet ovog modula se prije svega odnosi na pitanja upravnog spora koja su uređena odredbama zakona o upravnim sporovima koji su u primjeni u Bosni i Hercegovini. Ali kako je upravni spor, spor o zakonitosti konačnog upravnog akta donijetog u upravnom postupku, u strukturi ovog modula, dat je i odgovarajući osvrt na pitanja koja se odnose i na upravni postupak, a koja su propisana odredbama zakona o upravnom postupku koji su u primjeni u Bosni i Hercegovini.

Iz navedenih razloga, materija je podjeljena u dva podmodula i to: Upravni postupak i Upravni spor.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

MODUL 1

Prateće fotografije