Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Dopredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić nenajavljeno posjetila Kantonalno tužilaštvo TK

11.02.2020.

Dopredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Ružica Jukić nenajavljeno je jučer  posjetila  Kantononalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Naime, ova iznenadna  posjeta  nije najavljena rukovodstvu i tužiocima ovog  Tužilaštva, ni od same dopredsjednice ni od VSTV-a BiH.

Posjeta je upriličena isključivo novoizabranom zamjeniku glavnog tužioca u ovom Tužilaštvu Jezdimiru Spasojeviću, koji o najavi, razlozima posjete, sadržaju razgovora ili aktivnostima koje će biti provedene nakon ovog sastanka nije izvijestio Ured glavnog tužioca.

Podsjećamo, u   poslednjih   6 i pol  godina ovo je  prva posjeta dopredsjednice Jukić  ovom Tužilaštvu, a  u istom  periodu  nije najavljena niti  upriličena  posjeta bilo kojeg od  ostalih 14 članova VSTV-a BiH.

Stoga, pozivamo VSTV BiH i dopredsjednicu Jukić da obavijeste ovo Tužilaštvo i  javnost o razlozima  posjete, sadržaju razgovora koji je vođen i aktivnostima koje će biti preduzimane u narednom periodu.

Ovo je svakako izniman i jedinstven slučaj da se posjeta  visokopozicioniranog predstavnika jedne državne institucije, u ovom slučaju dopredsjednice VSTV-a, ne najavi rukovodstvu Tužilaštva na bilo koji način. Da je posjeta bila najavljena,  vjerujemo da bi i domaćinski odnos bio na daleko višem nivou i da bi tužioce ovog Tužilaštva ovakva posjeta svakako  izuzetno radovala.

Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

FIlm "TIMSKI RAD I ODGOVORNOST"

17.10.2019.

Video o radu i djelovanju Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona snimljen u vlastitoj produkciji bez korištenja bilo kakvih novčanih sredstava možete pogledati na slijedećem link-u:

 

https://www.youtube.com/watch?v=0eKdJOi5zkM&feature=youtu.be

 

Ideja i cjelokupna produkcija filma:

 

Admir Arnautović, portparol Tužilaštva

Emir Krasnić, IKT službenik Tužilaštva. 

 

Zahvaljujemo se na podršci

 

USAID Projekat pravosuđa u BiH i Projektu "Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH" VSTV-a BiH.

 

Zahvaljujemo se svim tužiocima i drugim uposlenicima za učešće prilikom izrade ovog videa.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Posjeta glavne tužiteljice i tužilaca iz Unsko-sanskog kantona Tužilaštvu u Tuzli

18.02.2019.

U okviru kontinuiranih aktivnosti USAID Projekta pravosuđa u podršci tužilaštvima u BiH u procesuiranju koruptivnog, organiziranog i privrednog kriminala danas su u  radnoj posjeti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlansko kantona bili glavna tužiteljica i tužioci iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona iz Bihaća. Radi se o radno-konsultativnom sastanku razmjene praksi i dobrih iskustava sa fokusom na oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelima u oblastima korupcije, organiziranog i privrednog kriminala.

Također, u organizaciji  projekta „Jačanje javnog integriteta u FBiH i RS“ koji finansira Vlada Velike Britanije u delegaciji koja je posjetila ovo Tužilaštvo je bila i ravnateljica ureda za oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelima iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), Marija Vučko.  

Uvodne napomene na sastanku, sa glavnom temom procesuiranja krivičnih djela iz oblasti korupcije, organiziranog i privrednog kriminala i oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelima su imali glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva USK iz Bihaća Fadila Amidžić i glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK Tomislav Ljubić.

Između ostalog, teme o kojima se razgovaralo na ovom sastanku su bile: činjenično koncipiranje organiziranog činjenja krivičnih djela protiv službene dužnosti, strategija tužilačke prezentacije, zastupanja optužnica i prijedloga za oduzimanje imovinske koristi stečene ovim krivičnim djelima, kao i druga aktuelna pitanja u vezi sa ovim krivičnim djelima i oduzimanjem imovinske koristi.

Delegaciju USAID projekta pravosuđa je predvodila direktorica ovog projekta Biljana Potparić-Lipa, a uz zamjenike glavnih tužilaca, šefova i  tužilaca iz odsjeka za korupciju, organizirani i privredni kriminal iz oba tužilaštva,  sastanku su prisustvovali i predstavnici projekta „Jačanje javnog integriteta u FBiH i RS“, te načelnica i istražitelji iz Odjeljenja za privredni kriminal i korupciju MUP-a TK.

Radni sastanak je imao za cilj razmjenu dobrih praksi i iskustava u ovim područjima u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, koje je USAID Projekt pravosuđa prepoznao kao jedno od onih  koji imaju razvijene modalitete provođenja dobrih praksi u procesuiranju korupcije, organiziranog i privrednog kriminala.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Interdisciplinarni sastanak o praktičnim aspektima u izvršenju Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama FBiH

31.01.2019.

U organizaciji Ureda glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas je održan interdisciplinarni sastanak na temu praktičnih aspekata u izvršenju Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama FBiH.

Domaćin sastanka je bio  glavni kantonalni tužilac Tomislav Ljubić sa zamjenicima Mirzetom Begić i Draganom Radovanovićem.

Sastanku su prisustvovali  Indira Hadžimehmedović-predsjednica Kantonalnog suda Tuzla, Muhamed Tulumović-predsjednik Općinskog suda Tuzla, Dževad Korman-komesar MUP-a TK, Nešad Hotić-direktor UKC-a Tuzla, Bahrudin Hadžiefendić-ministar zdravstva TK, Esmina Avdibegović-zamjenica načelnika Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla, Ervin Mujkić-šef pravne službe UKC-a, te Nermina Suljić-predstavnica Ministarstva  za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Na sastanku su predstavnici institucija obrazložili praktične aspekte i  načine provedbe ovog Zakona u svojim institucijama, te je ukazano na određene izazove sa kojima se suočavaju institucije u provedbi Zakona.

Akcenat sastanka je stavljen na jačanje saradnje, koordinacije i komunikacije  između institucija  u cilju što bolje i adekvatnije provedbe zakona.

Jedan od zaključaka je da se uz jačanje saradnje i komunikacije dodatno radi na provedbi edukacije i policijskih službenika, zdravstvenih radnika i ljekara, tužilaca, kao i drugih aktera u provedbi  Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama FBiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kolegij glavnih tužilaca Federacije BiH

02.07.2018.

Tužilaštva u Federaciji BiH (FBiH) imaju velike šanse da do kraja ove godine ostvare postavljeni cilj da skrate prosječnu dužinu trajanja rješavanja predmeta, zaključak je Kolegija glavnih tužilaca Federacije BiH koji se 25. i 26. juna 2018. godine održao u Tarčinu.

Ovaj zaključak glavni tužioci su donijeli na osnovu prezentiranih statističkih podataka koji ukazuju da je 8 od ukupno 10 kantonalnih tužilaštava uspjelo  realizirati postavljeni cilj u toku prvih pet mjeseci 2018. godine.

Povećanje efikasnosti i kvaliteta rada tužilaštava u FBiH predstavlja jedan od strateških ciljeva  tužilačkog sistema FBiH za period 2018. do 2020. godine. Pored navedenog, strateški ciljevi tužilačkog sistema Federacije BiH su i smanjiti broj starih predmeta, te povećati transparentnost u radu tužilaštava. 

Glavnim tužiocima ovom prilikom prezentirani su i rezultati analize kvantitativnog i kvalitativnog aspekta odnosa tužilaštava sa javnošću za 2017. godinu. Ovo je prva analiza sačinjena primjenom modela za sistemsko i kontinuirano praćenje, te procjenu uspješnosti rada tužilaštava u ovoj oblasti, u skladu sa „Planom monitoringa i evaluacije odnosa tužilaštava u BiH sa javnošću“ kojeg je u oktobru prošle godine usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH.

Glavni tužioci su također razgovarali o najboljim modalitetima za praćenje rezultata u oblasti oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom. Postignuta je puna saglasnost da je praćenje rezultata u ovoj oblasti od izuzetne važnosti za sva tužilaštva, budući da borba protiv korupcije, privrednog i organiziranog kriminala može dati pune rezultate samo ako se oduzme stečena imovinska korist.    

Kolegij glavnih tužilaca Federacije BiH organizira se dva puta godišnje, gdje glavni tužioci razgovaraju o važnim pitanjima za tužilaštva i o implementaciji postavljenih strateških ciljeva. Organizaciju kolegija podržavaju USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i VSTV Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH“.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Student treće godine Pravnog fakulteta u Sarajevu Miloš Davidović u posjeti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona

13.06.2018.

Miloš Davidović, student treće godine Pravnog fakulteta u Sarajevu, imao je priliku da se  tokom cjelodnevne posjete Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona upozna sa ulogom i praktičnim radom tužilaca u okviru aktivnosti „Tužilac na jedan dan“.

Posjeta studenta je dio provedbe Strategije za osobe koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BiH Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH  (VSTV BiH) koju implementiraju sva tužilaštva u BiH. Aktivnost je realizirana uz podršku sarajevskog Mediacentra koji  učestvuje u  provedbi ove aktivnosti u sklopu pomenute  Strategije.

Tokom cjelodnevne posjete Miloš Davidović je sa svojim domaćinom,  šefom odsjeka za organizirani, privredni kriminal i korupciju u Tužilaštvu u Tuzli Daliborom Bingasom,  razgovarao  o najvažnijim procesnim radnjama u koje su uključeni tužioci, da se upozna sa  aktima koje donose tužioci u svom radu, prisustvuje suđenju pred Općinskim sudom u Tuzli te također i zaključivanju sporazuma o priznanju krivnje

O svom iskustvu tokom posjete Davidović je istakao:

 „Imajući u vidu prirodu studija prava i kasnijeg pravničkog poziva, interdisciplinarnost i praktična primjenljivost stečenih znanja i vještina, odlučujući su indikator uspjeha savremenog pravnika. Zahvaljujući „Media Centru“ imao sam priliku upoznati se sa aktivnostima i izazovima koje sa sobom donosi tužilačka profesija, i to u sklopu projekta „Tužilac na dan“, realiziranog 31.05.2018. godine u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

  Kroz ovaj projekat, moj mentor je bio uvaženi tužilac gosp. Dalibor Bingas, šef odsjeka za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupcija Kantonalnog tužilaštva TK, koji me je na samom početku naše aktivnosti upoznao sa osnovnim informacijama i preduzetim procesnim radnjama u pogledu aktuelnih krivičnim predmeta koji su bili u fokusu našeg zajedničkog jednodnevnog rada.

Nakon toga, tužilac mi je sa praktičnog aspekta objasnio značaj i ulogu pojedinih akata koje u toku krivičnog postupka donose tužioci, pa sam u tom smislu pristupio detaljnoj analizi načina sastavljanja naredbe o sprovođenju istrage i optužnice. Zatim, uz maksimalnu posvećenost i susretljivost, tužilac Bingas je nastojao da me na što bolji i potpuniji način pripremi za sudjelovanje na glavnom pretresu, koji je održan na Općinskom sudu u Tuzli, povodom počinjenja krivičnog djela nasilničko ponašanje iz člana 362. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona FBiH.

 Na glavnom pretresu, u okviru dokaznog postupka, kroz direktno ispitivanje, tužilac Bingas je ispitao svjedoka koji je mijenjao svoj iskaz u odnosu na onaj koji je dat u toku istrage pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Također, zbog smrti jednog od svjedoka, odstupilo se od načela neposrednog izvođenja dokaza, kroz čitanje njegovog ranijeg iskaza iz istrage.

 Po povratku u prostorije Tužilaštva, prisustvovao sam i postizanju sporazuma o priznanju krivnje u pogled sticaja krivičnih djela nasilničko ponašanje, oštećenje tuđe stvari i napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, gdje tužilac utvrdio i predložio jedinstvenu  kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci, što je odbrana i prihvatila, a isti sporazum je podnijet sudu na razmatranje i odluku.

 U svjetlu svega navedenog, mogu zaključiti da se radi o izuzetno korisnom iskustvu, koje je u velikoj mjeri doprinjelo donošenju moje jasnije odluke u pogledu buduće profesionalne djelatnosti, pa u tom smislu, preporučujem svim kolegama/icama da koriste ovakve mogućnosti za dodatno usavršavanje i napredovanje. Također, iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim tužiocu Daliboru Bingasu i predstavnicima „Media Centra“.
Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh