Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

EHR DATABASE

   1 - 1 / 1  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Regionalna baza presuda Evropskog suda za ljudska prava za Zapadni Balkan

Regionalna baza presuda Evropskog suda za ljudska prava za Zapadni Balkan

Na sjednici održanoj 16.12.2013. godine, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) predstavljen je projekat izrade regionalne baze presuda Evropskog suda za ljudska prava za Zapadni Balkan, koji provodi AIRE Centar u saradnji sa zastupnicima država regiona pred Evropskim sudom za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) i centrima za obuku pravosuđa u Jugoistočnoj Evropi.

17.11.2014.

   1 - 1 / 1