Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Sudska praksa ESLJP

   1 - 6 / 106  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Presude Evropskog suda za ljudska prava od 12. i 14. januara 2021. godine

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 12. i 14. januara 2021. godine

Informacijom su obuhvaćeni sljedeći predmeti: Sabalić protiv Hrvatske i Svilengaćanin i ostali protiv Srbije.

14.01.2021.

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 22. decembra 2020. godine

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 22. decembra 2020. godine

Informacijom su obuhvaćeni sljedeći predmeti: Gestur Jónsson and Ragnar Halldór Hall v. Iceland i Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft and publisuisse SA v. Switzerland.

23.12.2020.

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 15. i 17. decembra 2020. godine

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 15. i 17. decembra 2020. godine

Informacijom su između ostalih obuhvaćene sljedeće presude/odluke: Tölle protiv Hrvatske, R Slovenija protiv R Hrvatske – Međudržavni spor u vezi sa potraživanjima vezanim za Ljubljansku banku, Hrvatski golf savez v. Croatia, Mile Novaković v. Croatia i Saber v. Norway.

18.12.2020.

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 8. i 10. decembra 2020. godine

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 8. i 10. decembra 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o izabranoj praksi Evropskog suda za ljudska prava za ovu sedmicu, i to: Ilias Papageorgiou v. Greece, Panioglu v. Romania, Victor Rotaru v. the Republic of Moldova, Bostan v. the Republic of Moldova i Svetozar Pudarić v. Bosnia and Herzegovina.

10.12.2020.

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava od 1. i 3. decembra 2020. godine

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava od 1. i 3. decembra 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o izabranoj praksi Evropskog suda za ljudska prava za ovu sedmicu: Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland, utvrđena povreda člana 6.1. EK i Le Mailloux v. France, aplikacija odbačena kao nedopuštena.

03.12.2020.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 24. novembra 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 24. novembra 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o dvije presude Evropskog suda za ljudska: Bardali v. Switzerland i Şık v. Turkey.

27.11.2020.

   1 - 6 / 106  >