Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Praksa Ustavnog suda BiH

   1 - 6 / 220  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 117. plenarnu sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 117. plenarnu sjednicu

Ustavni sud je obavio raspravu u predmetu broj AP 1140/19, apelacija Davora Dragičevića podnesena zbog navodnog nepostojanja djelotvorne istrage, te je odlučio da će odluku u tom predmetu donijeti na jednoj od narednih plenarnih sjednica.”

10.02.2020.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 102. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 102. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu AP 1118/18 Ustavni sud je zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije jer je arbitraran stav redovnih sudova da se pravni institut vremenskog važenja Krivičnog zakona iz člana 5. Krivičnog zakona FBiH ne može primijeniti na institut zamjene kazne zatvora za novčanu kaznu iz člana 43a. Krivičnog zakona FBiH.

09.03.2020.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 101. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 101. sjednicu Velikog vijeća

U svom saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 1080/18 utvrđeno postojanje kršenja apelanticinog ustavnog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine jer redovni sud nije razmotrio važno pitanje, odnosno da li se u konkretnom slučaju radi o državnoj imovini u smislu Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine.

29.01.2020.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 100. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 100. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu AP 5055/18 Ustavni sud je zaključio da je prekršeno apelantovo pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) u vezi sa pravom na pristup sudu iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije.

22.01.2020.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 99. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 99. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu AP 754/18 Ustavni sud je zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer je redovni sud pri donošenju osporene odluke proizvoljno utvrdio svojstvo advokata koji je učestvovao u postupku, a od čijeg jasnog i zakonom propisanog utvrđenja zavisi i daljnja primjena zakonskih odredbi, kao i odlučenje o samom apelantovom pravu na naknadu troškova postupka.

24.12.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 98. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 98. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 878/19 zaključeno da nepostupanje Okružnog suda u Banjoj Luci – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika privrednog kriminala po apelantovom prijedlogu za ukidanje pritvora na način kako je propisano članom 196. st. 6. i 7. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, uz potpuno ignoriranje konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH (broj AP 6559/18), sa datim razlozima u njenom obrazloženju...

28.11.2019.

   1 - 6 / 220  >