Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Moduli - I godina Početne obuke

Preuzeto od Centra za obuku sudija i tužilaca FBiH

   1 - 4 / 4  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Modul 1 – Nosioci pravosudnih funkcija i društvo

Modul 1 – Nosioci pravosudnih funkcija i društvo

06.01.2010.

Modul 2 - Najvažnije osnovne i opšte odredbe Zakona o parničnom postupku

Modul 2 - Najvažnije osnovne i opšte odredbe Zakona o parničnom postupku

05.01.2010.

Modul 3 - Krivična oblast

Modul 3 - Krivična oblast

04.01.2010.

Modul 4 - Izvršna i vanparnična oblast

Modul 4 - Izvršna i vanparnična oblast

03.01.2010.

   1 - 4 / 4