Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko distrikta BiH

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Apelacioni sud Brčko distrikta

Naziv suda : Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

Predsjednik suda : Damjan Kaurinović

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda :

Sekretar suda : Smajila Kikić

Adresa : Trg pravde 12, 76100 Brčko

Telefon : 049 216 081 - Centrala

Telefon : 049 219 064 - Predsjednik

Telefon : 049 216 499, lokal 1110 - Sekretar suda

Telefon : 049 216 499, lokal 1060 - Pisarnica

Telefaks : 049 219 063

Elektronska pošta : asbd@asbd.ba

Web stranica : https://apsud-brckodistriktbih.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:30 - 16:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : - Građani mogu dobiti potvrde sa podacima o kojima sud vodi službene evidencije ukoliko imaju opravdani pravni interes, a takođe mogu dobiti informacije u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH

Osoba za odnose s javnošću : Dejan Đurović

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 049 217 955

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : d.djurovic@pkbd.ba