Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

Aktuelnosti

Odluka o organizaciji rada u Kantonalnom sudu u Tuzli

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/05, 22/06, 64/10, 7/13 i 52/2014), a shodno Odluci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine, te Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom Corona virusa na području Federacije Bosne i Hercegovine od 16.03.2020. godine, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli donosi:

12.05.2020.

Odluku o organizaciji rada u Kantonalnom sudu u Tuzli

U cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja, a radi sprečavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19), rad u sudu i prijem stranaka u sudu bit će pod posebnim režimom i organizirat će se u mjeri koja osigurava nesmetan rad i zaštitu zaposlenih.

17.03.2020.

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli 25.02.2020.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i...

26.08.2010.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

više