Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

   1 - 6 / 46  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Sporno pravno pitanje

Sporno pravno pitanje

.

12.02.2021.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2020.godini

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2020.godini

Podaci iz godišnjeg Izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 539 predmeta, od čega je završeno 507 predmeta ili 94 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom odnosno predvidivom roku je završeno 477 odnosno 483 predmeta ili 95 %. U ovom izvještajnom periodu 24 predmeta je završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 5 % od ukupnog broja završenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta iznosi 59 dana, ali treba

11.01.2021.

Uputstvo o organizaciji rada Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće

Uputstvo o organizaciji rada Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće

-

23.11.2020.

JAVNI INTERES U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE NEKRETNINA UTVRĐEN SUPROTNO STATUTU BRČKO DISTRIKTA BIH

JAVNI INTERES U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE NEKRETNINA UTVRĐEN SUPROTNO STATUTU BRČKO DISTRIKTA BIH

.

13.10.2020.

UTVRĐIVANJE MANDATNE POZICIJE ZA ŠEFA INSPEKTORATA NIJE U SUPROTNOSTI SA STATUTOM

UTVRĐIVANJE MANDATNE POZICIJE ZA ŠEFA INSPEKTORATA NIJE U SUPROTNOSTI SA STATUTOM

.

13.10.2020.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - Poslaniku skupštine nije priznato pravo na imunitet

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - Poslaniku skupštine nije priznato pravo na imunitet

poslije čega je potvrđena odluka o određivanju pritvora

29.07.2020.

   1 - 6 / 46  >

Povratak na vrh