Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

   1 - 6 / 31  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Djelimično ponovljeni javni oglas za angažman 3 pravna stručnjaka

Djelimično ponovljeni javni oglas za angažman 3 pravna stručnjaka

Objavljen je djelimično ponovljeni javni oglas za angažman 3 pravna stručnjaka za sudsku praksu po ugovoru o djelu za potrebe implementacije aktivnosti komponente 1.3.1. Projekta „Jačanje odjeljenja za sudsku praksu, odnosno evidenciju sudske prakse u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“

15.10.2019.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2019.godini

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2019.godini

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2019. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 598 predmeta od čega je završeno 375 predmeta ili 64 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 359, dok je u predvidivom roku završeno 369 predmeta ili 98 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 6 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 1,6 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 73 dana.

05.07.2019.

Pravno shvatanje-Nadležnost Osnovnog suda Brčko distrikta BiH za postupanje u izvršnim predmetima prinudne naplate novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka

Pravno shvatanje-Nadležnost Osnovnog suda Brčko distrikta BiH za postupanje u izvršnim predmetima prinudne naplate novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka

.

19.06.2019.

Presuda Apelacionog suda u predmetu Ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika

Presuda Apelacionog suda u predmetu Ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika

Uvažene žalbe branilaca i optuženi Ahmetbašić Mirsad iz Brčkog pravosnažno oslobođen od optužbi u predmetu zbog krivičnog djela Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

03.04.2019.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2018.godini

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2018.godini

Podaci iz godišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2018. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 1196 predmeta, od čega je završeno 1072 predmeta ili 90 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 992 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 1035 predmeta ili 97 % od ukupnog broja riješenih predmeta u 2018. godini. U ovom izvještajnom periodu 37 predmeta je završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 3 % od ukupnog broja završenih pre

17.01.2019.

Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije

Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije

Strategija za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH i akcioni plan za implementaciju strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH

04.10.2018.

   1 - 6 / 31  >

Povratak na vrh