Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

   1 - 6 / 28  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Presuda Apelacionog suda u predmetu Ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika

Presuda Apelacionog suda u predmetu Ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika

Uvažene žalbe branilaca i optuženi Ahmetbašić Mirsad iz Brčkog pravosnažno oslobođen od optužbi u predmetu zbog krivičnog djela Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

03.04.2019.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2018.godini

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2018.godini

Podaci iz godišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2018. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 1196 predmeta, od čega je završeno 1072 predmeta ili 90 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 992 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 1035 predmeta ili 97 % od ukupnog broja riješenih predmeta u 2018. godini. U ovom izvještajnom periodu 37 predmeta je završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 3 % od ukupnog broja završenih pre

17.01.2019.

Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije

Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije

Strategija za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH i akcioni plan za implementaciju strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH

04.10.2018.

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za pravo umješača na troškove pravnog postupka

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za pravo umješača na troškove pravnog postupka

.

02.10.2018.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2018.godini

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2018.godini

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2018. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 717 predmeta od čega je završeno 515 predmeta ili 72 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 481, dok je u predvidivom roku završeno 504 predmeta ili 98 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 11 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 2 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 74 dana.

06.07.2018.

Saopštenje za javnost i rješenje Apelacionog suda koja se odnose na Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta

Saopštenje za javnost i rješenje Apelacionog suda koja se odnose na Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH nije utvrdio neusklađenost odredbi člana 1. i člana 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH, te člana 1. i člana 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta, sa članovima 20., 47. i 48. Statuta Brčko distrikta BiH

08.02.2018.

   1 - 6 / 28  >

Povratak na vrh