Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

   1 - 6 / 26  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije

Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije

Strategija za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH i akcioni plan za implementaciju strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH

04.10.2018.

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za pravo umješača na troškove pravnog postupka

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za pravo umješača na troškove pravnog postupka

.

02.10.2018.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2018.godini

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2018.godini

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2018. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 717 predmeta od čega je završeno 515 predmeta ili 72 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 481, dok je u predvidivom roku završeno 504 predmeta ili 98 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 11 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 2 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 74 dana.

06.07.2018.

Saopštenje za javnost i rješenje Apelacionog suda koja se odnose na Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta

Saopštenje za javnost i rješenje Apelacionog suda koja se odnose na Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH nije utvrdio neusklađenost odredbi člana 1. i člana 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH, te člana 1. i člana 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta, sa članovima 20., 47. i 48. Statuta Brčko distrikta BiH

08.02.2018.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2017.godini

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2017.godini

Podaci iz godišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2017. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupono 1334 predmeta, od čega je završeno 1151 predmet ili 86 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 1014 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 1088 predmeta, što predstavlja 95 % ukupno riješenih predmeta u 2017. godini. Na kraju izvještajnog perioda 63 predmeta je završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 5 % od ukupnog broja završen

19.01.2018.

Saopštenje za javnost i presuda Apelacionog suda koja se odnosi na naplatu doplatne karte i blokiranje parkiranih vozila

Saopštenje za javnost i presuda Apelacionog suda koja se odnosi na naplatu doplatne karte i blokiranje parkiranih vozila

Odlukom Apelacionog suda Brčko distrikta BiH broj 97 0 U 002004 17 Ous od 29.09.2017. godine, utvrđena je nestatutarnost i nezakonitost pojedinih odredbi Odluke JP „Putevi Brčko“ o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko distriktu BiH i Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH

12.10.2017.

   1 - 6 / 26  >

Povratak na vrh