Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

   1 - 6 / 42  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2020.godini

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2020.godini

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 243 predmeta od čega je završeno 205 predmeta ili 84 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 190 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 191 predmeta ili 93 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 14 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 7 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 69

10.07.2020.

Građansko-privredno-upravno odjeljenje Apelacionog suda Brčko distrikta

Građansko-privredno-upravno odjeljenje Apelacionog suda Brčko distrikta

.

26.06.2020.

Uputstvo o organizaciji rada Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće

Uputstvo o organizaciji rada Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće

.

20.05.2020.

Zakon o advokatskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH pred Ustavnim sudom BiH

Zakon o advokatskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH pred Ustavnim sudom BiH

Apelacioni sud je dana 10.04.2020. godine Ustavnom sudu BiH podnio zahtjev za pokretanje postupka ocjene kompatibilnosti članova 5., 6. i 7. navedenog Zakona, sa članom VI.4. Ustava BiH.

15.04.2020.

Uputstvo o režimu rada za vrijeme epidemije

Uputstvo o režimu rada za vrijeme epidemije

Uputstvo možete preuzeti u pratećim dokumentima ove vijesti

17.03.2020.

Djelimična otplata komunalnog duga

Djelimična otplata komunalnog duga

.

05.03.2020.

   1 - 6 / 42  >

Povratak na vrh