• logo
 • osnovna stranica
 • Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  JAVNI INTERES U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE NEKRETNINA UTVRĐEN SUPROTNO STATUTU BRČKO DISTRIKTA BIH

  11.06.2021.

  U postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, na sjednici vijeća održanoj dana 28.05.2021. godine, donio je presudu kojom je utvrdio da Odluka Skupštine Brčko distrikta BiH o utvrđivanju javnog interesa broj 01-02-636/19 od 12.06.2019. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 14/19) u vezi sa provođenjem postupka eksproprijacije radi izgradnje puta u zaseoku Milići u Brezovom Polju, nije donesena u skladu sa odredbom člana 13. stav (5) Statuta Brčko distrikta BiH i da prestaje važiti danom objavljivanja ove presude u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

   

              Ovakvu odluku sud je donio nakon što je u postupku utvrđeno da miješanje u privatnu imovinu inicijatora, koje je učinjeno predmetnom odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH, nije bilo u skladu sa Statutom, jer ne garantuje inicijatoru zaštitu od arbitrarnosti i suprotno je principu pravne države.

   

              U obrazloženju presude Apelacioni sud je istakao da kada već zakonom nije dozvoljeno podnošenje žalbe ili drugog pravnog lijeka protiv odluke Skupštine o utvrđivanju javnog interesa, onda se u postupku donošenja lokacijskih uslova, koji prethodi utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, vlasniku nekretnine mora omogućiti da u skladu sa načelom saslušanja stranke učestvuje u ovom postupku, kako bi na taj način mogao ostvariti i zaštititi svoja imovinska prava i interese.


  Tekst presude Aplacionog suda Brčko distrikta BiH možete preuzeti OVDJE.

  Prikazana vijest je na:
  Vijest dostupna još na:
  40 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  JAVNI INTERES U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE NEKRETNINA UTVRĐEN SUPROTNO STATUTU BRČKO DISTRIKTA BIH

  11.06.2021.

  U postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, na sjednici vijeća održanoj dana 28.05.2021. godine, donio je presudu kojom je utvrdio da Odluka Skupštine Brčko distrikta BiH o utvrđivanju javnog interesa broj 01-02-636/19 od 12.06.2019. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 14/19) u vezi sa provođenjem postupka eksproprijacije radi izgradnje puta u zaseoku Milići u Brezovom Polju, nije donesena u skladu sa odredbom člana 13. stav (5) Statuta Brčko distrikta BiH i da prestaje važiti danom objavljivanja ove presude u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

   

              Ovakvu odluku sud je donio nakon što je u postupku utvrđeno da miješanje u privatnu imovinu inicijatora, koje je učinjeno predmetnom odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH, nije bilo u skladu sa Statutom, jer ne garantuje inicijatoru zaštitu od arbitrarnosti i suprotno je principu pravne države.

   

              U obrazloženju presude Apelacioni sud je istakao da kada već zakonom nije dozvoljeno podnošenje žalbe ili drugog pravnog lijeka protiv odluke Skupštine o utvrđivanju javnog interesa, onda se u postupku donošenja lokacijskih uslova, koji prethodi utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, vlasniku nekretnine mora omogućiti da u skladu sa načelom saslušanja stranke učestvuje u ovom postupku, kako bi na taj način mogao ostvariti i zaštititi svoja imovinska prava i interese.


  Tekst presude Aplacionog suda Brčko distrikta BiH možete preuzeti OVDJE.