Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije

Strategija za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH i akcioni plan za implementaciju strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH

04.10.2018.

Pravno shvatanje apelacionog suda vezano za pravo umješača na troškove pravnog postupka

.

02.10.2018.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2018.godini

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2018. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 717 predmeta od čega je završeno 515 predmeta ili 72 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 481, dok je u predvidivom roku završeno 504 predmeta ili 98 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 11 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 2 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 74 dana.

06.07.2018.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Ovdje možete pratiti rad Apelacionog suda u Brčko distrikta BiH i informisati se o našim uslugama.

19.10.2010.

više

Sudski predmeti online
Često postavljana pitanja

Lista privremenih sudskih tumača

Lista privremenih sudskih tumača za područje Brčko distrikta BiH

03.11.2011.

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

29.09.2010.

više

Brzi linkovi
Oglasna ploča
Vijesti iz pravosuđa

Održan radni sastanak menadžmenta Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu

Dana 16.10.2018. godine u Mostaru, održan je radni sastanak menadžmenta Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu.

18.10.2018.

Zaključci VSTV-a BiH povodom ugrožavanja sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija u BiH

Zaključci VSTV-a BiH povodom ugrožavanja sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija u BiH

06.09.2018.

Moguća nedostupnost servisa pravosudnog informacionog sistema

Poštovani korisnici, zbog radova na unaprjeđenju mrežne infrastrukture VSTV-a, 10.7. i 11.7. 2018. godine iza 16:00h može doći do kratkotrajne nedostupnosti i/ili usporenja servisa pravosudnog informacionog sistema

10.07.2018.

ICITAP Program za BiH Sudskoj policiji Federacije BiH pružio pomoć u obuci i donirao opremu vrijednu više od 42.000,00 USD

Danas je Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine posjetio g. Laddie Hancock – Program Manager ICITAP u BiH, kojom prilikom se sastao sa g. Dženadom Grošom, glavnim zapovjednikom Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

02.07.2018.

IN MEMORIAM, VEDRANA STOJANOVIĆ

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Vedrana Stojanović, uvažena sutkinja Okružnog suda u Bijeljini, preminula 26.06.2018. godine u Bijeljini

28.06.2018.

IN MEMORIAM, ZIJAD GRBIĆ

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Zijad Grbić, uvaženi predsjednik Osnovnog suda u Derventi, preminuo 27.06.2018. godine

28.06.2018.

više