Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - Poslaniku skupštine nije priznato pravo na imunitet

poslije čega je potvrđena odluka o određivanju pritvora

29.07.2020.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2020.godini

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 243 predmeta od čega je završeno 205 predmeta ili 84 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 190 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 191 predmeta ili 93 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 14 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 7 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 69

10.07.2020.

Građansko-privredno-upravno odjeljenje Apelacionog suda Brčko distrikta

.

26.06.2020.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Ovdje možete pratiti rad Apelacionog suda u Brčko distrikta BiH i informisati se o našim uslugama.

19.10.2010.

više

Sudski predmeti online
Često postavljana pitanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

29.09.2010.

Lista sudskih vještaka

Lista vještaka za područje Brčko Distrikta BiH

28.09.2010.

više

Brzi linkovi
Oglasna ploča
Vijesti iz pravosuđa

IN MEMORIAM, DRAGAN NINKOVIĆ

IN MEMORIAM, DRAGAN NINKOVIĆ

02.07.2020.

IN MEMORIAM, BORISLAV MILEŠIĆ

IN MEMORIAM, BORISLAV MILEŠIĆ

01.07.2020.

IN MEMORIAM, AMER SPAHIĆ

IN MEMORIAM, AMER SPAHIĆ

08.06.2020.

COVID-19 i efekat na ljudska prava

U prilogu možete preuzeti kratak pregled o implikacijama borbe protiv COVIDA-19 na zaštitu ljudskih prava, sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana. Tekst je pripremio tim stručnjaka AIRE centra kojim je rukovodio Ledi Bianku, vanredni profesor na Univerzitetu u Strazburu i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava.

11.05.2020.

Smjernice za sudije o korištenju društvenih mreža u kontekstu srednje i istočne Evrope

U prilogu možete preuzeti praktične Smjernice za sudije o korištenju društvenih mreža u kontekstu srednje i istočne Evrope, urađene u sklopu Mreže za razmjenu sudija u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

24.04.2020.

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

22.01.2020.

više