Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2017.godini

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2017. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 879 predmeta od čega je završeno 654 predmeta ili 74 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 575, dok je u predvidivom roku završeno 618 predmeta ili 94 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 36 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 6 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 114 dana,

12.07.2017.

Pravno shvatanje - zasnivanje radnog odnosa i imenovanje članova upravnog odbora u pravnom licu nije upravna stvar

Zasnivanje radnog odnosa i imenovanje članova upravnog odbora u pravnom licu nije upravna stvar

05.07.2017.

Pravno shvatanje - akt o razrješenju članova upravnog odbora javnog preduzeća je upravni akt

Akt o razrješenju članova upravnog odbora javnog preduzeća je upravni akt

05.07.2017.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Ovdje možete pratiti rad Apelacionog suda u Brčko distrikta BiH i informisati se o našim uslugama.

19.10.2010.

više

Sudski predmeti online
Često postavljana pitanja

Lista privremenih sudskih tumača

Lista privremenih sudskih tumača za područje Brčko distrikta BiH

03.11.2011.

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

29.09.2010.

više

Brzi linkovi
Oglasna ploča
Vijesti iz pravosuđa

Sudska policija Federacije BiH oduzela putničko motorno vozilo marke BMW X6

Sudska policija Federacije BiH oduzela putničko motorno vozilo marke BMW X6

30.03.2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

28.03.2017.

IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG / ŽUPANIJSKOG SUDA U MOSTARU

Izvještaj o radu kantonalnog suda u Mostaru za 2016. godinu

17.02.2017.

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

26.01.2017.

Potpisan memorandum o razumijevanju između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju

Potpisan memorandum o razumijevanju između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju....

23.01.2017.

Promovisana nova uniforma Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

Promovisana nova uniforma Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

29.12.2016.

više