Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Početna stranica

 

Aktuelnosti

Djelimično ponovljeni javni oglas za angažman 3 pravna stručnjaka

Objavljen je djelimično ponovljeni javni oglas za angažman 3 pravna stručnjaka za sudsku praksu po ugovoru o djelu za potrebe implementacije aktivnosti komponente 1.3.1. Projekta „Jačanje odjeljenja za sudsku praksu, odnosno evidenciju sudske prakse u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“

15.10.2019.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2019.godini

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2019. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 598 predmeta od čega je završeno 375 predmeta ili 64 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 359, dok je u predvidivom roku završeno 369 predmeta ili 98 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 6 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 1,6 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 73 dana.

05.07.2019.

Pravno shvatanje-Nadležnost Osnovnog suda Brčko distrikta BiH za postupanje u izvršnim predmetima prinudne naplate novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka

.

19.06.2019.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Ovdje možete pratiti rad Apelacionog suda u Brčko distrikta BiH i informisati se o našim uslugama.

19.10.2010.

više

Sudski predmeti online
Često postavljana pitanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

29.09.2010.

Lista sudskih vještaka

Lista vještaka za područje Brčko Distrikta BiH

28.09.2010.

više

Brzi linkovi
Oglasna ploča
Vijesti iz pravosuđa

FIlm "TIMSKI RAD I ODGOVORNOST"

Video prezentacija rada i djelovanja Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

17.10.2019.

Promovisana XIV generacija polaznika obuke za sudskog policajca

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu danas je upriličena promocija XIV generacije polaznika obuke za sudskog policajca.

28.02.2019.

Održan radni sastanak menadžmenta Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu

Dana 16.10.2018. godine u Mostaru, održan je radni sastanak menadžmenta Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu.

18.10.2018.

Zaključci VSTV-a BiH povodom ugrožavanja sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija u BiH

Zaključci VSTV-a BiH povodom ugrožavanja sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija u BiH

06.09.2018.

ICITAP Program za BiH Sudskoj policiji Federacije BiH pružio pomoć u obuci i donirao opremu vrijednu više od 42.000,00 USD

Danas je Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine posjetio g. Laddie Hancock – Program Manager ICITAP u BiH, kojom prilikom se sastao sa g. Dženadom Grošom, glavnim zapovjednikom Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

02.07.2018.

Deset godina rada Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH

Povodom ovog važnog jubileja, uvažavajući značaj Centra za reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini, pripremljen je promotivni video koji možete pogledati ovdje.

29.05.2018.

više