Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

Građansko-privredno-upravno odjeljenje Apelacionog suda Brčko distrikta

.

26.06.2020.

Uputstvo o organizaciji rada Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće

.

20.05.2020.

Zakon o advokatskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH pred Ustavnim sudom BiH

Apelacioni sud je dana 10.04.2020. godine Ustavnom sudu BiH podnio zahtjev za pokretanje postupka ocjene kompatibilnosti članova 5., 6. i 7. navedenog Zakona, sa članom VI.4. Ustava BiH.

15.04.2020.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Ovdje možete pratiti rad Apelacionog suda u Brčko distrikta BiH i informisati se o našim uslugama.

19.10.2010.

više

Sudski predmeti online
Često postavljana pitanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

29.09.2010.

Lista sudskih vještaka

Lista vještaka za područje Brčko Distrikta BiH

28.09.2010.

više

Brzi linkovi
Oglasna ploča
Vijesti iz pravosuđa

IN MEMORIAM, DRAGAN NINKOVIĆ

IN MEMORIAM, DRAGAN NINKOVIĆ

02.07.2020.

IN MEMORIAM, BORISLAV MILEŠIĆ

IN MEMORIAM, BORISLAV MILEŠIĆ

01.07.2020.

IN MEMORIAM, AMER SPAHIĆ

IN MEMORIAM, AMER SPAHIĆ

08.06.2020.

COVID-19 i efekat na ljudska prava

U prilogu možete preuzeti kratak pregled o implikacijama borbe protiv COVIDA-19 na zaštitu ljudskih prava, sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana. Tekst je pripremio tim stručnjaka AIRE centra kojim je rukovodio Ledi Bianku, vanredni profesor na Univerzitetu u Strazburu i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava.

11.05.2020.

Smjernice za sudije o korištenju društvenih mreža u kontekstu srednje i istočne Evrope

U prilogu možete preuzeti praktične Smjernice za sudije o korištenju društvenih mreža u kontekstu srednje i istočne Evrope, urađene u sklopu Mreže za razmjenu sudija u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

24.04.2020.

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

22.01.2020.

više