Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - Poslaniku skupštine nije priznato pravo na imunitet

poslije čega je potvrđena odluka o određivanju pritvora

29.07.2020.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 6mj. u 2020.godini

Podaci iz polugodišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupno 243 predmeta od čega je završeno 205 predmeta ili 84 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 190 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 191 predmeta ili 93 %. Na kraju polugodišnjeg perioda u 14 predmeta prekoračen je predvidivi rok što predstavlja 7 % od ukupnog broja riješenih predmeta. Prosječno trajanje riješenih predmeta je 69

10.07.2020.

Građansko-privredno-upravno odjeljenje Apelacionog suda Brčko distrikta

.

26.06.2020.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Ovdje možete pratiti rad Apelacionog suda u Brčko distrikta BiH i informisati se o našim uslugama.

19.10.2010.

više

Sudski predmeti online
Često postavljana pitanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

29.09.2010.

Lista sudskih vještaka

Lista vještaka za područje Brčko Distrikta BiH

28.09.2010.

više

Brzi linkovi
Oglasna ploča
Vijesti iz pravosuđa

Informatizacija pravosudnih institucija u BiH

U sklopu dugogodišnje podrške Evropske unije vladavini prava u Bosni i Hercegovini, sve bh. pravosudne institucije povezane su putem mreže širokog područja, čime je omogućena brza komunikacija pravosudnih institucija i brža razmjena podataka.

11.09.2020.

COVID-19 i efekat na ljudska prava

U prilogu možete preuzeti kratak pregled o implikacijama borbe protiv COVIDA-19 na zaštitu ljudskih prava, sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana. Tekst je pripremio tim stručnjaka AIRE centra kojim je rukovodio Ledi Bianku, vanredni profesor na Univerzitetu u Strazburu i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava.

11.05.2020.

Smjernice za sudije o korištenju društvenih mreža u kontekstu srednje i istočne Evrope

U prilogu možete preuzeti praktične Smjernice za sudije o korištenju društvenih mreža u kontekstu srednje i istočne Evrope, urađene u sklopu Mreže za razmjenu sudija u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

24.04.2020.

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

22.01.2020.

Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2020. godinu kreiran i sačinjen od Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2020. godinu kreiran i sačinjen od Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

22.01.2020.

FIlm "TIMSKI RAD I ODGOVORNOST"

Video prezentacija rada i djelovanja Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

17.10.2019.

više